Posts Tagged ‘emre karataş’

Vakıf Senedi Değişikliği

Vakıf senedimiz 13.05.2010 tarihinde değiştirilerek yürürlüğe girmiştir.

Asliye 19. Hukuk Mahkemesinin 2010/20 esas numaralı 2010/149 karar numaralı kararıyla vakıf değişiklik senedi tescili 13.05.2010 tarihinde karar altına alınmıştır.